Nieuws

Afscheid Marga van Beukelen

19 december 2021

Na ruim 20 jaar neemt Marga van Beukelen afscheid van het Stamboekbestuur.

Marga verteld zelf hoe zij deze jaren heeft ervaren...

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Link

Algemene Ledenvergadering

19 december 2021

Op 9 oktober 2021 is de Algemene Ledenvergadering van het Stamboek Verbeterd Roodbont gehouden in Kamperveen.

Een bijzondere bijeenkomst, niet alleen volgens de toen geldende coronamaatregelen, doch ook vanwege het afscheid van Herman Blankensteijn, Ivan Hoekman, Jaap van Beukelen, Evert Rozendaal en Marga van Beukelen.

Klik op de onderstaande link om verder te lezen.

Link

Cursus vleesveebeoordelen

11 november 2021

Ook in 2022 gaan we weer, onder leiding van de inspecteurs en foktechnische commissie, de cursus vleesvee beoordeling voor beginners en gevorderden geven.

De cursus is voor eenieder een mooie gelegenheid om op 4 avonden, bij 4 leden van ons stamboek, de dieren te beoordelen en te keuren. Tevens is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaring over onze mooie fokkerij te delen.

Meer over de cursus weten en over de aanmelding?....

Klik op de onderstaande link.

Link

Fotokeuring Enter

18 september 2021

Omdat er nog geen fysieke keuring mogelijk was, heeft de Stichting Commissie Vleesvee Enter een fotokeuring georganiseerd.
Met een mooi aantal inzenders is deze fotowedstrijd zeker geslaagd.

Via de onderstaande link zijn de uitslagen te zien.

Link

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

8 september 2021

Het is al een hele tijd geleden, maar er is toch voorzichtig zicht op een Algemene Ledenvergadering in 2021. 

9 oktober is de Algemene Ledenvergadering gepland op de Juliushoeve in Kamperveen.

Vanaf 9:30 uur is de zaal geopend en aanvang van de vergadering is om 10:00 uur.

Na afloop is er vanouds een bedrijfsbezoek in Noordeinde op zo'n 15 minuten van de Juliushoeve. Bedrijven zijn van de Familie Boeve en Familie Oostendorp.

Officiële uitnodiging volgt nog via de mail.

Samenweiding met dekstier

15 augustus 2021

Via CRV en andere stamboeken bereiken ons berichten dat er (nog) strikter toegezien gaat worden op het tijdig inleveren van samenweidingslijsten, zowel fysiek als digitaal!

Concreet moet u dus de samenweiding strikt binnen 120 dagen melden.

Op de papieren deklijsten staat altijd een inleverdatum, let daar op!

Onjuiste of niet-tijdige inleveringen kunnen leiden tot de C-status van uw geboren kalveren en dus tot géén Stamboek registratie.

Ook na het afkalven van de moederkoe, moet u opnieuw een samenweidingsdatum invoeren.