Nieuws uit het Bestuur

Nieuws van de Penningmeester

2 mei 2021

Zoals besloten in de jaarvergadering van 2020, gaan we naar de invoering van een automatische incasso voor inning van onze lidmaatschapscontributie en de inning van het inschrijven/lineair scoren van de dieren.

De penningmeester zet het nog even op een rijtje...

Lees meer