Bewust Natuurlijk Luxe

Een bewuste keuze maken voor natuurlijke geboorten bij luxe vleesveerassen, daar richt het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' zich op. Het project geeft uitvoering aan het Plan van Aanpak "Naar meer natuurlijke geboorten" dat in 2014 is opgesteld door het Belgisch Witblauw Stamboek (BWB), het stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) en LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij. Via dit plan willen BWB, VRB en LTO in 15-20 jaar toewerken naar een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten.
 
Het project 'Bewust Natuurlijk Luxe' moet hier een stevige basis voor gaan leggen. Dit doet het onder andere door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis over de fokkerij via bekkenmaten en over managementmaatregelen die natuurlijke geboorten bevorderen. Er is gekozen voor een aanpak met praktijknetwerken, ondersteund door het online platform VleesveeNET.
 
De eerste projectperiode loopt tot 2018, waarna een evaluatie plaatsvindt of de gekozen strategie en werkwijze ook daadwerkelijk zorgt voor een omslag naar meer natuurlijke geboorten in de sector. 'Bewust Natuurlijk Luxe' wordt gefinancierd door de stamboeken BWB en VRB, LTO Nederland, CRV en het Minsterie van Economische Zaken.

Meer informatie

Vind hier meer informatie over de stuurgroep van het project Bewust Natuurlijk Luxe. Wilt u meer weten over het project of u aanmelden voor deelname aan een studiegroep om met collega-veehouders ervaringen uit te wisselen en met experts aan vraagstukken te werken, dan kunt u terecht bij projectleider Saskia Scheer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-888 66 77. Mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan ook.

Nieuws uit het project

Aan de slag met fokwaarden en verwachtingswaarden

5 december 2020

Alle fokkers die hebben meegedaan aan het bekkenmeten hebben een mailing ontvangen vanuit BNL. Hoe zit dat nu met die fokwaarden en verwachtingswaarden? 

Lees verder via de onderstaande link.

Link

Fokkerij en BNL

Bekkenmaten meten en lineair scoren

11 november 2021

Nu veel dieren weer op stal staan, is het ook de tijd aangebroken voor het bekkenmaten meten en het lineair scoren van de dieren.

Volgende week start het bestuur met het bellen van diegenen die eerdere jaren ook mee hebben gedaan aan het bekkenmaten meten.

Nog niet gebeld? Of belangstelling?
Opgave voor het bekkenmaten meten en lineair scoren is ook mogelijk door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Want: "meten is weten, gissen is missen".

Lees verder via de onderstaande link.

Link

Ervaring met natuurlijke geboortes

5 november 2020

Teun Voets is per toeval heel enthousiast en fanatiek geworden in het natuurlijk laten afkalven van zijn koeien. Hoe is dat gekomen en wat zijn de ervaringen van Teun?

Lees verder via de onderstaande link.

Link