Gezondheid

Algemeen

Als we het over gezondheid hebben, is het ten eerste belangrijk om goed voor ogen te hebben wat een gezonde koe is. Een gezonde koe staat stevig, vierkant op de benen. Het dier heeft een zo recht mogelijke rug. De huid is soepel, de haren glanzen en de haren op de kop zijn glad. De koe eet en herkauwt voldoende, daarnaast is ze oplettend. De mest moet een homogene samenstelling hebben, niet te dik en niet te dun. Een goede voeding staat aan de grondslag van een gezond dier, waarbij een goede groei het daaropvolgende effect is.

Gebreksverschijnselen

Hier onder volgen een aantal elementen met daarbij de gebrekverschijnselen (dit zijn verschijnselen die bij dit element kunnen voorkomen):

 • Cobalt - Bloedarmoede en vruchtbaarheidsproblemen
 • Koper - Weerstand vermindering slappere beenderen kromme botten en kreupelheid
 • Jodium - Groeivertraging, zwakke kalveren met weinig haar
 • IJzer - Verminderde weerstand, vertraagde groei
 • Mangaan - Verminderde vruchtbaarheid, vetter karkas, kreupelheid
 • Selenium - Verminderde vruchtbaarheid, spierafbraak
 • Zink - Verminderde weerstand, slappere botten en vertraagde groei
 • Vitamine A - Vroege abortus, verminderde weerstand tegen infectie huid en haar afwijkingen
 • Vitamine D - Stijfheid verminderde groei en vruchtbaarheid
 • Vitamine E - Verminderde vruchtbaarheid spierzwakte en daling vleeskwaliteit
 • Vitamine K - Onvoldoende bloedstolling
 • Vitamine C - Verminderde weerstand en verhoogde stressgevoeligheid
 • Vitamine H - Biotine: Zachte klauwen, klauwscheuren, droge schilferige huid

Veel voorkomende gezondheidsproblemen

Griep komt vooral bij jonge dieren voor. Bij het ene dier uit dit zich in wat hoest en snotneuzen terwijl het bij een andere dier gepaard kan gaan met sterfte. Vaak is een lichte griep niet te voorkomen en bepaalde weersomstandigheden kunnen zelfs zorgen dat de problemen erger worden. Men kan alleen proberen de kans op doorbraken zo klein mogelijk te maken. Hieronder volgen een aantal toepassingen om de kans op een griepdoorbraak, zo veel mogelijk te voorkomen:

 • Jongvee 2 maand eerder op stal dan het oudere vee
 • Jongvee geen wintervacht laten krijgen
 • Dieren in te open stallen niet scheren
 • Dieren in warme stallen in ieder geval de rug scheren
 • Tocht in de stal voorkomen
 • Overbezetting voorkomen
 • Goed en regelmatig ontwormen
 • Dieren in de wei laten wennen aan het winterrantsoen
 • Kalveren in goede conditie opstallen
 • Geen menging in de stal
 • Optimale parasietenbestrijding
 • Juiste voeding verstrekken
 • Eventueel enten

Wanneer er toch een uitbraak van griep is op het bedrijf, dan is snel behandelen en een zo kort mogelijke duur van de griep de beste oplossing.

Verteringsproblemen

Oorzaken van verteringsproblemen zijn vaak structuur te kort, geen goede eiwit energie verhouding, of er speelt een bacterie of een virus mee.