Lidmaatschap

Lid zijn van het Stamboek Verbeterd Roodbont houdt het volgende in:

  • U heeft toegang tot stamboekkeuringen voor het Verbeterd Roodbont
  • U heeft toegang tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering en ledendag
  • U kunt lid worden van één van de commissies
  • Als lid ontvang u informatie door middel van een nieuwsbrief

Het lidmaatschap van het stamboek bedraagt €65,- per kalenderjaar. Om lid te worden dient u het onderstaande inschrijfformulier te mailen naar het secretariaat: 

Opzeggen kan, met ingang van het volgende kalenderjaar, voor 1 december van het lopende jaar. Dit dient schriftelijk of per mail doorgegeven te worden bij het secretariaat.