Groei

Wanneer er dieren worden afgemest en vooral stieren, dan wordt er veel gepraat over de groei per dag. Veelal komen de VBR stieren wanneer het over de groei per dag gaat, er niet als toppers uit. Wanneer we naar het rendement kijken, dan kunnen ze goed mee komen. Dit komt door de betere aanhoudingspercentages, een gunstige voederconversie en een hogere uitbetaling per kg. Bij het VRB ligt het aanhoudingspercentage rond de 70% terwijl bij ander vleesvee dit op 60% ligt. Een stier met een aanhoudingspercentage van 60% moet 200 gram per dag harder groeien dan een dier met een aanhoudingspercentage van 70% om een geslacht gewicht te halen van 550 kg. Om toch een beeld te krijgen of uw dieren het goed doen, worden hieronder een twee tal tabellen gegeven. Deze tabellen geven een richtlijn.

Tabel 1 kg vleesgroei per maand (dit is het geslacht gewicht gedeeld door de leeftijd in maanden)

Kleiner dan 15 kg per maand Onvoldoende
Tussen de 15 en 20 kg per maand Matig
Tussen de 20 en 25 kg per maand Voldoende
Tussen de 25 en 30 kg per maand Goed
Meer dan 30 kg per maand Uitmuntend

 

 

 

 

Wanneer we de opbrengst prijs van het dier meenemen dan kunnen we het zelfde doen.

Tabel 2 opbrengst prijs per maand (dit is de netto opbrengstprijs gedeeld door de maanden)

Minder dan €75.00 Matig
Tussen de €75.00 en €95.00 Goed
Meer dan €95.00 Uitmuntend